Seonse-sisarusten MH-kuvaus 20.1012
A = Antero (Seonse Öötotatota Antero)
M = Myy  (Seonse Öinen Unelmamyy)
P = Pulla (Seonse Öylättimatti)
Ä = Äimä (Seonse Öinen Anelma-Äimä)
Kaikki sisarukset selvittivät kuvauksen varsin mallikkaasti. Nuori ikä (1v6kk) näkyi vielä ”hienoisena” vallattomuutena ja paria tyyppiä saikin välillä siepata lennosta kiinni. Monissa osioissa sisarukset toimivat hyvin samankaltaisesti, mutta joitakin erojakin löytyi. Rohkeita kakaroita kaikki tyynni. :-)

1. KONTAKTI
a. tervehtiminen
1 torjuu kontaktia, murisee tai yrittää purra
2 välttää kontaktia, väistää
3 hyväksyy kontaktin vastaamatta siihen, ei vastaa
4 ottaa itse kontaktia tai vastaa siihen          A, M, P, Ä
5 mielistelevä kontaktinotossa, hyppii, vinkuu, haukkuu jne.

1. KONTAKTI
b. yhteistyö
1 ei lähde vieraan ihmisen mukaan
2 lähtee mukaan haluttomasti
3 lähtee mukaan, mutta ei ole kiinnostunut TO:sta (testinohjaaja)       M
4 lähtee mukaan halukkaasti, kiinnostuu TO:sta           A, Ä
5 lähtee mukaan hyvin innokkaasti, erittäin kiinnostunut TO:sta         P

1. KONTAKTI
c. käsittely
1 torjuu murisemalla ja/tai yrittää purra      M
2 väistää tai hakee tukea ohjaajasta
3 hyväksyy käsittelyn                           A, Ä
4 hyväksyy ja ottaa kontaktia             P
5 hyväksyy ja vastaa liioitellulla kontaktilla

- Yllättäen Myy väisti niin selvästi, että osiota 1c ei viety loppuun, siksi merkintä kohdassa 1.

2. LEIKKI 1
a.leikkihalu
1 ei leiki- ei osoita kiinnostusta                 P
2 ei leiki- osoittaa kiinnostusta               M
3 leikkii- aktiivisuus lisääntyy/vähenee     A, Ä
4 leikkii- aloittaa nopeasti ja on aktiivinen
5 leikkii- aloittaa erittäin nopeasti ja on hyvin aktiivinen

2. LEIKKI 1
b. tarttuminen
1 ei tartu esineeseen      P
2 ei tartu- nuuskii esinettä
3 tarttuu esineeseen viiveellä tai etuhampailla       A
4 tarttuu heti koko suulla          M, Ä
5 tarttuu heti, nappaa esineen vauhdista

2. LEIKKI 1
c. puruote ja taisteluhalu
1 ei tartu esineeseen
2 tarttuu viiveellä- irrottaa/pitää, ei vedä vastaan           M, Ä
3 tarttuu, vetää vastaan, mutta irrottaa ja tarttuu uudestaan        A, P
4 tarttuu heti koko suulla, vetää kunnes TO irrottaa
5 tarttuu heti koko suulla, vetää, tempoo, ravistaa- kunnes TO irrottaa

3a. TAKAA-AJO 1. kerta (viehe)
1 ei aloita                      P, Ä
2 aloittaa, mutta keskeyttää     A, M
3 aloittaa etenemisen hitaasti, voi lisätä saalista, seuraa koko matkan saalista
4 aloittaa kovalla vauhdilla päämäärähakuisesti, pysähtyy saaliille
5 aloittaa heti kovalla vauhdilla juosten saaliin ohi, voi kääntyä saaliille

3b. TARTTUMINEN 1.kerta (viehe)
1ei kiinnostu saaliista/ ei juokse perään             A, M, P, Ä
2 ei tartu, nuuskii saalista
3 tarttuu saaliiseen epäröiden tai viiveellä
4 tarttuu saaliiseen heti mutta irrottaa
5 tarttuu heti saaliiseen, pitää sitä suussa vähintään 3 sekuntia

 3a. TAKAA-AJO 2. kerta (viehe)
1 ei aloita              A, Ä
2 aloittaa, mutta keskeyttää         M, P
3 aloittaa etenemisen hitaasti, voi lisätä saalista, seuraa koko matkan saalista
4 aloittaa kovalla vauhdilla päämäärähakuisesti, pysähtyy saaliille
5 aloittaa heti kovalla vauhdilla juosten saaliin ohi, voi kääntyä saaliille

3b. TARTTUMINEN 2. kerta (viehe)
1 ei kiinnostu saaliista/ ei juokse perään          A, M, P, Ä                     
2 ei tartu, nuuskii saalista
3 tarttuu saaliiseen epäröiden tai viiveellä
4 tarttuu saaliiseen heti mutta irrottaa
5 tarttuu heti saaliiseen, pitää sitä suussa vähintään 3 sekuntia
 
4. AKTIVITEETTITASO
1 tarkkailematon, kiinnostumaton, passiivinen
2 tarkkailevainen, rauhallinen, voi istua, seistä tai maata         Ä
3 tarkkailevainen ja enimmäkseen rauhallinen, yksittäisiä toimintoja       A, M, P
4 tarkkailevainen, toiminnot tai rauhattomuus lisääntyy vähitellen
5 toiminnot vaihtelevat nopeasti osion aikana

5 ETÄLEIKKI
a. kiinnostus
1 ei kiinnostu avustajasta
2 tarkkailee avustajaa, välillä taukoja             M
3 kiinnostunut avustajasta, seuraa ilman taukoja          A, P, Ä
4 kiinnostunut avustajasta, yksittäisiä lähtöyrityksiä
5 erittäin kiinnostunut avustajasta, toistuvia lähtöyrityksiä

5 ETÄLEIKKI
b.uhka/agressio
1 ei osoita uhkauselkeitä       A, M, P, Ä
2 osoittaa yksittäisiä (1-2) uhkauseleitä osion ensim. osassa
3 osoittaa yksittäisiä (1-2) uhkauseleitä osion ensim. ja toisessa osassa
4 osoittaa useampia uhkauseleitä osion ensim. osassa
5 osoittaa useampia uhkauseleitä osion ensim. ja toisessa osassa

5 ETÄLEIKKI
c. uteliaisuus
1 ei saavu avustajan luo            M, Ä
2 saapuu linjalle aktiivisen avustajan luo
3 saapuu piilossa olevan puhuvan avustajan luo
4 saapuu avustajan luo epäröiden tai viiveellä        A
5 saapuu avustajan luo suoraan ilman apua           P

5 ETÄLEIKKI
d. leikkihalu
1 ei osoita kiinnostusta          M, Ä
2 ei leiki- osoittaa kiinnostusta          A
3 leikkii- voi tarttua varovasti, mutta ei vedä
4 tarttuu, vetää vastaan, voi irrottaa ja tarttua uudelleen
5 tarttuu, vetää vastaan, ei irrota            P

5 ETÄLEIKKI
e. yhteistyö
1 ei osoita kiinnostusta     A, M, P, Ä
2 kiinnostuu, mutta keskeyttää
3 on kiinnostunut leikkivästä avustajasta
4 kiinnostunut leikkivästä sekä passiivisesta avustajasta
5 houkuttelee myös passiivista avustajaa leikkimään
 
6. YLLÄTYS (haalari)
a. pelko
1 ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti
2 kyykistyy ja pysähtyy
3 väistää kääntämättä pois katsettaan haalarista        A, M, P, Ä
4 pakenee enintään 5 metriä
5 pakenee enemmän kuin 5 metriä

6. YLLÄTYS
b. puolustus/aggressio
1 ei osoita uhkauselkeitä     A, Ä
2 osoittaa yksittäisiä uhkauselkeitä         P
3 osoittaa useita uhkauselkeitä           M
4 osoittaa useita uhkauselkeitä ja muutamia hyökkäyksiä
5 osoittaa useita uhkauselkeitä ja voi purra

6. YLLÄTYS
c. uteliaisuus
1 menee haalarin luo, kun se on laskettu maahan
2 menee haalarin luo, kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa
3 menee haalarin luo, kun ohjaaja seisoo sen edessä        P
4 menee haalarin luo, kun ohjaaja on edennyt puoleen väliin   M, Ä
5 menee haalarin luo ilman ohjaajan apua   A

6. YLLÄTYS
d. jäljellejäävä pelko
1 ei minkäänlaisia liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä       A, M, P, Ä
2 pieni niiaus tai liikkumisnopeuden vaihtelu jollain ohituskerralla
3 pieni niiaus tai nopeudenvaihtelu kerran, pienenee toisen ohituskerran jälkeen
4 niiaus tai nopeudenvaihtelu samanlaisina vähintään kahdella ohituskerralla
5 voimakas pelko, voi lisääntyä jokaisella ohituskerralla

6. YLLÄTYS
e. jäljellejäävä kiinnostus
1 ei osoita kiinnostusta haalariin          M, P
2 pysähtyy, haistelee tai katselee haalaria yhdellä ohituskerralla    A, Ä
3 pysähtyy, haistelee, tai katselee haalaria väh. kahdella ohituskerralla
4 puree haalaria tai leikkii sen kanssa, kiinnostus vähenee
5 puree haalaria tai leikkii sen kanssa väh. kahdella ohituskerralla

7. ÄÄNIHERKKYYS (räminälaite)
a. pelko
1 ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti
2 kyykistyy ja pysähtyy
3 väistää kääntämättä katsetta pois   A, M, P, Ä
4 pakenee enintään 5 metriä
5 pakenee enemmän kuin 5 metriä

7. ÄÄNIHERKKYYS
b. uteliaisuus
1 ei mene katsomaan
2 menee räminälaitteen luo kun ohjaaja kyykyssä ja houkuttelee koiraa    P
3 menee räminälaitteen luo kun ohjaaja seisoo sen vieressä     Ä
4 menee räminälaitteen luo kun ohjaaja on edennyt puoliväliin
5 menee räminälaitteen luo ilman apua      A, M

7. ÄÄNIHERKKYYS
c. jäljellejäävä pelko
1 ei minkäänlaisia liikkumisnopeuden vaihteluita tai väistämistä    A, M, P, Ä
2 pieni niiaus tai liikkumisnopeuden vaihtelu jollain ohituskerralla
3 pieni niiaus tai nopeudenvaihtelu kerran, pienenee toisen ohituskerran jälkeen
4 niiaus tai nopeuden vaihtelu samanlaisina vähintään kahdella ohituskerralla
5 voimakas pelko, voi lisääntyä jokaisella ohituskerralla

7. ÄÄNIHERKKYYS
d. jäljellejäävä kiinnostus
1 ei osoita kiinnostusta räminälaitetta kohtaan       A, M, Ä
2 pysähtyy, haistelee tai katselee laitetta yhdellä ohituskerralla      P
3 pysähtyy, haistelee tai katselee laitetta väh. kahdella ohituskerralla
4 puree laitetta tai leikkii sen kanssa, kiinnostus vähenee
5 puree laitetta tai leikkii sen kanssa väh. kahdella ohituskerralla
8. AAVEET
a. puolustus/aggressio
1 ei osoita uhkauselkeitä        A, P, Ä
2 osoittaa yksittäisiä uhkauselkeitä
3 osoittaa useita uhkauselkeitä      M
4 osoittaa useita uhkauselkeitä sekä muutamia hyökkäyksiä
5 osoittaa uhkauselkeitä ja useampia hyökkäyksiä

8. AAVEET
b. tarkkaavaisuus
1 yksittäisiä vilkaisuja, ja sen jälkeen ei kiinnostusta
2 katselee aaveita silloin tällöin         M
3 tarkkailee aaveita, pitkiä taukoja, kumpaakin puolet ajasta tai koko ajan toista
4 tarkkailee aaveita, lyhyitä taukoja        A, P, Ä
5 tarkkailee molempia aaveita koko osion ajan

8. AAVEET
c. pelko
1 on ohjaajan edessä tai sivulla     A, P
2 on enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla, pientä välimatkan ottoa        M, Ä
3 on enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla, vaihtelee paon ja kontrollin välillä
4 on enimmäkseen ohjaajan takana, vaihtelee paon ja kontrollin välillä
5 peruuttaa enemmän kuin taluttimen mitan tai lähtee paikalta

8. AAVEET
d. uteliaisuus
1 menee katsomaan, kun ohjaaja on ottanut avustajalta hupun pois
2 menee katsomaan, kun ohjaaja puhuu avustajan kanssa ja houkuttelee koiraa
3 menee katsomaan, kun ohjaaja seisoo avustajan vieressä     M, Ä
4 menee katsomaan, kun ohjaaja on edennyt puoliväliin
5 menee katsomaan ilman apua    A, P

8. AAVEET
e. kontaktinotto aaveeseen
1 torjuu kontaktia
2 hyväksyy avustaman tarjoaman kontaktin, mutta ei vastaa siihen
3 vastaa avustajan tarjoamaan kontaktiin
4 ottaa itse kontaktia avustajaan       A, P, M, Ä
5 innostunutta kontaktinottoa avustajaan, esim. hyppii tai vinkuu

9. LEIKKI 2
a.leikkihalu
1 ei leiki- ei osoita kiinnostusta
2 ei leiki- osoittaa kiinnostusta       P, Ä
3 leikkii- aktiivisuus lisääntyy/vähenee     A, M
4 leikkii - aloittaa nopeasti ja on aktiivinen
5 leikkii- aloittaa erittäin nopeasti ja on hyvin aktiivinen

9. LEIKKI 2
b. tarttuminen
1 ei tartu esineeseen
2 ei tartu, nuuskii esinettä
3 tarttuu esineeseen viiveellä tai etuhampailla       A, M, P
4 tarttuu heti koko suulla      Ä
5 tarttuu heti, nappaa esineen vauhdista
 
10. AMPUMINEN
1 ei häiriinny, havaitsee nopeasti ja sen jälkeen täysin välinpitämätön    M, P
2 häiritsevyys lisääntyy leikin/passiivisuuden aikana, sen jälkeen välinpitämätön A
3 kiinnostuu laukauksista, yleisöstä tms, mutta palaa leikkiin / passiivisuuteen    Ä
4 keskeyttää leikin/ passiivisuuden, lukkiutuu yleisöä, laukauksia tms kohden, ei palaa leikkiin/passiivisuuteen
5 häiriintynyt, pelokas
 
 
Antero ja aaveet. Kuvaaja Niina Auvinen


Haalarin ohitus. Kuva Niina Auvinen


Äimä ja testinohjaaja. Kuva Niina Auvinen


Äimä. Kuva Niina Auvinen